Contoh Surat Permohonan Penerbitan SK Pegawai Madrasah

Contoh Surat Permohonan Penerbitan SK Pegawai Madrasah


Contoh Surat Permohonan Penerbitan SK Pegawai Madrasah

Dalam dunia pendidikan terutama di lingkungan madrasah, dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam kegiatan belajar-mengajar, tentu dibutuhkan beberapa pegawai madrasah yang handal dan profesional. Untuk menunjang profesionalitas seorang pegawai dibutuhkan penerbitan surat SK pegawai. Untuk mendapatkannya, dalam hal ini kepala madrasah mengajukan permohonan kepada pihak penyelenggara lembaga pendidikan untuk menerbitkan surat SK pegawai.

Dalam permintaan surat SK pegawai, kepala madrasah meminta permohonan penerbitan surat SK Pegawai melalui surat pormohonan. Berikut adalah contoh surat permohonan SK pegawai madrasah.

MADRASAH TSANAWIYAH MAARIF DARUSSHOLIHIN
NSM: 121234040010
ALAMAT: PP. Ash-Shollhah, Jonggiangan Sumboradl Miati Sleman Yogyakarta
Telp. 0818 0406 1137
----------------------------------------

SURAT PERMOHONAN
NO: 226/SP/MTs.Ds/VI2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama  : ......................
Jabatan: Kepala MTs Ma'arif Darussholihin
Alamat: Jonggrangan, Sumberadi, Mlati, Sleman

Bersama surat ini dengan hormat mengajukan permohonan kepada Ketua LP Ma'arif untuk permohonan pembuatan SK pegawai di MTs Ma'arif Darussholilin tahun Pelajaran 2018/2019.

Demikian surat permohonan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

                                                  Sleman, 25 Juni 2019
                                                  Kepala MTs Ma'arif Darussholihin


                                                 ..............................

Download Contoh Surat Permohonan Penerbitan SK Pegawai Madrasah


Nah itulah sobat Contoh Surat Permohonan Penerbitan SK Pegawai Madrasah,semoga bermanfaat.

Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar