Contoh SK Kepanitiaan Ujian Nasional MA

Contoh SK Kepanitiaan Ujian Nasional MA


Contoh SK Kepanitiaan Ujian Nasional MA-Ajarnulis.com-Assalamualaikum Sobat Guru dan Pengajar, apa kabar?Semoga kebaikan selalu menyertai Anda semua.aamiin. Sobat, banyak para Guru dan Pengajar yang menanyakan dan mencari informasi tentang Contoh SK Kepanitiaan Ujian Nasional MA. Untuk itu berikut kami bagikan Contoh SK Kepanitiaan Ujian Nasional MA, semoga bisa bermanfaat.


LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF WILAYAH YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
PP. Ash Sholihah,Jonggrangan,Desa Sumberadi,Kec.Mlati,Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55288
NSM    : 131234040032                      NPSN  : 69941726
---------------------------------------------------------------------------------------------
KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH MA’ARIF DARUSSHOLIHIN. . . ./ . . . . . . .
NOMOR : . . . . . / . . . . . / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH/ UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA MADRASAH MA’ARIF DARUSSHOLIHIN

Menimbang             : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Akhir  Sekolah/Ujian
                                     Nasional tahun pelajaran 2016/2017 perlu dibentuk satuan tugas.
                                  2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu
                                     Untuk ditugaskan dalam pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional tahun
                                      Pelajaran 2016/2017.
Mengingat                : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.
                                   2. Peraturan Pemrintah Nomor 19 tahun 2005.
                                   3. Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
                                      800/73/MRS/2013 Tanggal 9 April 2013 tentang pengawas silang Ujian Akhir
                                      Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017.
                                    4.Hasil rapat kepala sekolah dan majelis guru MA MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
                                       Tanggal                                2017.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama            : Membentuk kepanitiaan pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional pada MA
                          MA’ARIF DARUSSHOLIHIN Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan susunan
                          Seperti pada tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua              : Semua bahan  dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dibebankan
                           RAPBS yang sesuai untuk itu.
Ketiga              : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tugas
               Tersebut.      
Keempat          : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan
                          Sebagaimana mestinya.                                                                                    Ditetapkan di   : ____________________
                                                                                    Pada Tanggal   : _________________ 2017

                                                                                                            Mengetahui,
                                                                                                        Kepala Madrasah

                                                                                                  Anis Fatkhurrohman,S.E.I.
LAMPIRAN   : KEPUTUSAN KEPALA MA MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
                           NOMOR      : ______ / _____ / 2017
   TANGGAL  : ____________________ 2017

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN AKHHIR SEKOLAH/ UJIAN NASIONAL MA MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

No.
NAMA
JABATAN
TUGAS DALAM

1
Anis Fatkhurrohman,S.E.I.
Kepala Madrasah
Ketua
2
Jundari,S.Pd.
Guru
Wakil Ketua
3
Siti Fajar.I,S.Pd.
Guru
Sekretaris
4
Weny Suastika,S.Pd.
Guru
Bendahara
5
Bantara,S.Hum.
Guru
Anggota
6
Destyari.A.I.P,S.Pd.
Guru
Anggota
7
Okti Kusumadewi,S.Pd.
Guru
Anggota
8
Zaenal Arifin,S.Pd.
Guru
Anggota

                                                                                                Sleman, ________________2017
                                                                                                Mengetahui
                                                                                                Kepala Madrasah,

                                                                                                Anis Fatkhurrohman,S.E.I.


LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF WILAYAH YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
PP. Ash Sholihah,Jonggrangan,Desa Sumberadi,Kec.Mlati,Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55288
NSM    : 131234040032                      NPSN  : 69941726

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH MA’ARIF DARUSSHOLIHIN. . . ./ . . . . . . .
NOMOR : . . . . . / . . . . . / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH/ UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA MADRASAH MA’ARIF DARUSSHOLIHIN

Menimbang             : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Akhir  Sekolah/Ujian
                                     Nasional tahun pelajaran 2017/2018 perlu dibentuk satuan tugas.
                                  2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu
                                     Untuk ditugaskan dalam pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional tahun
                                      Pelajaran 2017/2018.
Mengingat                : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.
                                   2. Peraturan Pemrintah Nomor 19 tahun 2005.
                                   3. Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
                                      800/73/MRS/2013 Tanggal 9 April 2013 tentang pengawas silang Ujian Akhir
                                      Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2017/2018.
                                    4.Hasil rapat kepala sekolah dan majelis guru MA MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
                                       Tanggal                                2017.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama            : Membentuk kepanitiaan pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional pada MA
                          MA’ARIF DARUSSHOLIHIN Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan susunan
                          Seperti pada tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua              : Semua bahan  dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dibebankan
                           RAPBS yang sesuai untuk itu.
Ketiga              : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tugas
               Tersebut.      
Keempat          : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan
                          Sebagaimana mestinya.                                                                                    Ditetapkan di   : ____________________
                                                                                    Pada Tanggal   : _________________ 2018

                                                                                                            Mengetahui,
                                                                                                        Kepala Madrasah

                                                                                                  Anis Fatkhurrohman,S.E.I.LAMPIRAN   : KEPUTUSAN KEPALA MA MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
                           NOMOR      : ______ / _____ / 2018
   TANGGAL  : ____________________ 2018

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN AKHHIR SEKOLAH/ UJIAN NASIONAL MA MA’ARIF DARUSSHOLIHIN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

No.
NAMA
JABATAN
TUGAS DALAM

1
Anis Fatkhurrohman,S.E.I.
Kepala Madrasah
Ketua
2
Jundari,S.Pd.
Guru
Wakil Ketua
3
Siti Fajar.I,S.Pd.
Guru
Sekretaris
4
Weny Suastika,S.Pd.
Guru
Bendahara
5
Bantara,S.Hum.
Guru
Anggota
6
Destyari.A.I.P,S.Pd.
Guru
Anggota
7
Okti Kusumadewi,S.Pd.
Guru
Anggota
8
Zaenal Arifin,S.Pd.
Guru
Anggota

                                                                                                Sleman, ________________2018
                                                                                                Mengetahui
                                                                                                Kepala Madrasah,

                                                                                                Anis Fatkhurrohman,S.E.I.

Contoh SK Kepanitiaan Ujian Nasional MA


Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar